divendres 28 febrer 2020

Articles

Canal eBando

   

Imposicions a termini

 

Liquidació trimestral d’interessos

Alta rendibilitat

Sense comissions ni despeses

 

Imposicions a 3 mesos, a partir de 10.000 euros

 0,50 % 

Imposicions a 6 mesos

 0,70 %

Imposicions a 12 mesos                                                                                                      

 1,30 %

Imposicions a 18 mesos

 1,70 %

Interés TAE - Actualitzats del 1 de març del 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions

oficinaLa seu social de la cooperativa està situada al carrer Lleida número 7 de la localitat de Linyola. En aquests edifici s’hi troben les oficines d’administració on s’hi duen a terme les tasques de facturació, albarans, comptabilitat, assegurances... En les mateixes instal·lacions hi ha la secció de crèdit amb dues caixes disponibles.

 

També hi ha el taller mecànic, on s’hi reparen vehicles agrícoles i automòbils, l’ADV, amb dos tècnics agrícoles, i el magatzem de venda de fitosanitaris i llavors per a sembra. Els tècnics de l’ADV ofereixen un ampli ventall de serveis, des de la gestió de la  producció integrada de fruita, DUN’s, tramitació de subvencions, plans de millora i d’incorporació, assegurances agrícoles, transferència tecnològica i gestió de cursos de formació tant per a agricultors com per a ramaders, plans de gestió de fertilitzants nitrogenats, plans de gestió de dejeccions ramaderes, gestió de llicencies ambientals per a explotacions ramaderes...

 

La resta de magatzems es troben als afores del municipi, a la carretera de Bellcaire. Allí hi ha la venda d’adobs sòlid, tant a granel com ensacats, i adobs líquids. A més hi ha el parc de maquinària, abonadores de cintes,  cubes per adob líquid, i altres màquines.

 

En el mateix recinte hi trobem el secador de cereals, el surtidor de carburants, de gasoil agrícola i d’automoció, el magatzem d’Unifeed i la fàbrica de pinsos compostos.

 

 

instal lacions

 

Responsabilitat Social Empresarial

rseEl ràpid avenç econòmic, tecnològic i de coneixements que està vivint la societat actual genera oportunitats i reptes de futur, però alhora també porta intrínsec el perill de crear capes socials oblidades, que no disposin de les possibilitats d’accés a les noves tecnologies o que no rebin adequadament els nous coneixements. Per això la cooperativa aposta per un creixement sostenible, no només a nivell ambiental i econòmic, sinó que té el ferm compromís del desenvolupament social dins del seu àmbit d’actuació. Fruit d’aquest compromís es redactà la memòria de sostenibilitat per tal de deixar constància dels esforços fets i de les actuacions futures que ens encaminin cap a un creixement responsable i innovador, on tots els agents implicats, socis, treballadors, clients, proveïdors... tinguin l’opció de consultar i d’opinar sobre les activitats i funcionament de la cooperativa.

 

Amb l’acompanyament del Consorci Leader Plus Urgell-Pla d’Urgell i en base a la filosofia descrita en el Llibre Verd de la Responsabilitat Social de les Empreses (Brussel·les, 2001), la cooperativa va endegar el 2010 un programa d’implantació de millores en sistemes i processos per tal d’acomplir els objectius bàsics d’aquesta gestió empresarial responsable amb l’economia, la societat i el medi ambient. Fruit d’aquest esforç, el 2011 la cooperativa ha rebut el Certificat d’Empresa Socialment Responsable entregat pel Hble. Senyor Josep Maria Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, dins l’Acte de Lliurament celebrat el 7 de març a l’IQS de Barcelona.

 

Per a més informació us podeu adreçar a la pàgina web de la RSE-Coop :

 

http://ca.gsrural.org/empreses-i-entitats-participants/linyola-agropecuaria-i-seccio-de-credit-sccl/

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat

 

 

 

Història

historiaLa cooperativa del camp de Linyola va néixer el 23 de novembre de 1943.

 

Arran de la promulgació de la Llei de Cooperatives del 1942, van ser moltes les cooperatives que es van crear arreu de l’estat espanyol. També a Linyola la inquietud cooperativista i de comunitat va arrelar en aquella societat de postguerra.

 

Situada al bell mig dels regadius fèrtils de la plana d’Urgell, el bon funcionament de l’entitat va permetre, el 1969, absorbir la fins llavors Cooperativa Avícola Ramadera, creada només tres anys abans, donant lloc a una entitat multidisciplinar que permetria, amb el pas del temps, lligar les produccions vegetals i animals, millorant la gestió del territori.

 

El 1972 la cooperativa abandona l’edifici del sindicat agrícola, on fins llavors s’havia mantingut en règim de lloguer, per a passar a edificar els primers magatzems d’emmagatzematge d’adobs i de fabricació de pinsos i traslladant les oficines al carrer Lleida, on encara avui dia es conserva la seva seu social.

 

Actualment la Cooperativa integra un total de 350 socis entre persones físiques i jurídiques, i engloba una superfície d’aproximadament 2500 has de terrenys cultivables, que es situen dins el terme de Linyola i termes veïns, El Poal, Vila-sana, Bellcaire, Vallfogona, Penelles i Els Arcs.

 

L’activitat agrària es basa principalment en els cultius de cereal d’hivern i de primavera, blat, ordi i panís. La cooperativa forma part del grup Actel, on es destinen les produccions de farratges i fruita.

 

A nivell ramader, el servei veterinari, la fabricació de pinsos, Unifeed i la comercialització d’animals són les activitats referents. A més també es forma part de la cooperativa de segon grau Cotecnica de Bellpuig.

 

 

 

Subcategories